Lidé v Komunitním centru v Bažantnici

Mgr. Barbora Kompanová
koordinátorka Komunitního centra,

Mgr. Renata Zavřelová
Konzultant, později učitelka prvního stupně

Vyrůstala jsem na vesnici spolu s mým mladším bratrem.

Na tepláky neustále umazané od bláta a vítr ve vlasech vzpomínám nyní velice často, kdy se svými dětmi navštěvujeme lesní klub.

Během cesty, kdy se takto kruh pěkně uzavřel, jsem se po základní škole nechala políbit obchodní akademií a poté strávila krásných pět let studiem Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Karlově univerzitě v Praze. Mohla jsem zde vidět nespočet stylů a metod v učení a druhů základních škol. V hlavním městě jsem po vysoké škole i zůstala. Na jedné klasické základní škole jsem potom měla možnost vést děti od třetí do páté třídy.

Už během studia a praxe jsem tíhla k „alternativnějšímu“ způsobu výchovy i vzdělávání a při hledání prostředí pro mé děti jsem se v tomto směru ještě více utvrdila. Od první návštěvy lesního klubu jsem se na tom místě rozplynula a nyní je součástí života celé naší rodiny.

Kateřina Votavová
Workshopy pro ZŠ, později učitelka na ZŠ

Vzhledem k mému vzdělání (Sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity a Sociální a charitativní činnost na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy) se celý svůj dosavadní život věnuji dětem v náročných životních situacích a jejich rodinám jako sociální pracovnice.

Příroda byla z počátku pro mě možnost relaxace. Postupem času a s příchodem mých tří dětí jsem poznala jaké příležitosti nám poskytuje.

V rámci svého dalšího vzdělávání a pracovního uplatnění se zaměřuji na vzdělávání venku. Mojí zálibou je tvoření a experimentování s přírodními materiály, které se snažím co nejvíce při práci s dětmi uplatňovat.

Individuální přístup, provázanost učiva v rámci projektových dnů, rytmus  přírodních cyklů, otevřená náruč a partnerství dítě, rodič a průvodce jsou pro mě velice důležité aspekty práce s dětmi.

Zuzana Fantová
Angličtina, asistent průvodce

“Živím se právničinou, ale s výukou jazyků mám bohaté zkušenosti z dob studií vysoké školy. Syn odchodil lesní školku a tak je mi vzdělávání v přírodě sympatické a blízké. Mohu asistovat Renatě nebo Katce při výuce angličtiny hravou formou, aby byla pro děti poutavější a pestřejší.”

PŘIHLÁŠKA DO KOMUNITNÍ ŠKOLY V BAŽANTNICI