Jak to všechno vzniklo

Bylo září roku 2021 a naše děti v té době navštěvující hostivický lesní dětský klub dorostly do věku, kdy byly poprvé povinné školní docházkou. Nastala tedy velká otázka, jak to udělat, aby po dětství stráveném v lese mohly být i nadále svobodné a mohly se přirozeně rozvíjet v souladu s jejich nadáním. Kam je přihlásit, aby je ve škole učení bavilo a neztratily hravost, zájem o objevování a množství pohybu, které jím poskytl pobyt v lesním dětském klubu?

Hledali jsme alternativy v okolí, není jich málo, nicméně překážkou pro jejich využití, bylo dojíždění. Bylo pro nás důležité aby naše děti, alespoň na začátku školní docházky, zůstaly ve škole ve městě, kde žijí. Navštívili jsme mnoho škol a porovnávali jsme, co se nám líbí a co třeba není úplně to ono. A z těchto návštěv vznikl koncept naší školy.

Inspirací nám je Lesní komunitní škola Studánka, ZŠ Heuréka a International School Prague.

V Bažantnici (soubor bytových domů v Hostivici směr Sobín) byl stále neobsazený nebytový prostor, který se nabízel k využití.

Jedním ze záměrů pro tento prostor bylo vytvořit cyklokavárnu, později pak  pobočku ZŠ Heuréka. Jednání nakonec nedopadla a tak jsme se rozhodli, že škole, kterou si přejeme, vdechneme život my. K tomuto rozhodnutí jsme došli v dubnu 2022.

Od dubna do června roku 2022 se řešily hlavně věci papírové. Probíhala tedy jednání s hygienou, úřady a přípravy na školní rok s našimi prvními spolupracujícími pedagožkami. Hodně času jsem také věnovali designu zázemí komunitního centra v Bažantnici. Vzniklo mnoho variant, ze kterých jsme na konci června vybrali tu nejlepší

Během letních prázdnin probíhaly stavební úpravy prostor. Začínali jsme totiž na hrubé stavbě, tak bylo třeba udělat vše od podlahy :-).

Naše proč