Od září 2023 bude v provozu základní škola rodinného typu, kterou budeme registrovat u MŠMT. V mezidobí nabízíme skupinu pro max 15 dětí na individuálním vzdělávání (komunitní školu).

Zázemí momentálně připravujeme v Hostivici, Komenského 2060. Tvoří jej nebytový prostor v přízemí rohového domu se zahradou. Prostor se zatím připravuje. V blízkosti komunitního centra/školy se nachází les a multifunkční hřiště s mnoha herními prvky i prostorem na míčové hry. Škola je velmi dobře dostupná městskou hromadnou dopravou a to jak autobusem tak i vlakem 🙂

Cílem budoucí školy i nynější školní skupiny je nabídnout dětem bezpečný a podnětný prostor s průvodci, kde mohou získat vědomosti požadované v RVP a zároveň prožívat svobodu v kontaktu s okolním světem a přírodou a také k objevování a rozvíjení vlastních nadání.

Od září 2022 otvíráme třídu smíšenou pro 15 žáků v 1. – 3. ročníku ZŠ s individuálním vzdělávacím plánem. Od září 2023 pak škola přijme žáky i v běžném režimu.

PŘIHLÁŠKA DO KOMUNITNÍ ŠKOLY V BAŽANTNICI

Jak učíme?

Učivo je předkládáno zábavnou, názornou, nebo méně tradiční formou při pobytu venku a následně zpracováno, zopakováno a zaznamenáno v zázemí s učebnicemi a pracovními sešity a listy. Díky rozmanitosti podnětů, učení se prožitkem a provázaností témat si děti ponechávají více vědomostí, ale i radost z objevování a učení se jako takového.  Využíváme moderních poznatků o učení se, učební plány sestavujeme dle RVP který považujeme za velmi užitečný díky systematičnosti a přehlednosti a inspirujeme se v zahraničí i u nás, převážně u škol švédského typu, kde je velký důraz kladený na

 • úspěch každého žáka,
 • podporu zaujetí a chuti objevovat,
 • podporu vlastního pocitu hodnoty,
 • nabídku dostatku příležitostí k praktickým činnostem žáků,
 • respekt a podporu různosti,
 • prohlubování odpovědnosti a samostatnosti žáků,
 • využití metod, které jsou přitažlivé a zajímavé
 • vedení žáků ke kompetencím, které jsou určující pro jejich život,
 • to aby škola byla místem, kam žáci i učitelé chodí rádi.

Inspiraci čerpáme u LKŠ Studánka v Berouně, ZŠ Heuréka a mnohých dalších skvělých škol. Spolupracujeme s Centrem nadání (Václav Fořtík, PhDr.) Jejich představitelé jsou nám nápomocni v tomto počátečním období svými radami a vhledy. Moc za to děkujeme.

Soupis předmětů na prvním stupni:

 • Matematika
 • Český jazyk
 • Čtenářské dílny
 • Anglický jazyk
 • Svět kolem nás (zeměpis, dějepis, přírodopis)
 • Hudební, výtvarná a tělesná výchova
 • Projektové dny, exkurze, výlety apod.

Proč chceme být hodně i venku? 

 • Učení venku děti baví a zvyšuje jejich zájem.
 • mnoho vědomostí si dítě lépe prožije a uvědomí při pobytu venku
 • Učení venku je pro děti přirozené.
 • Pobyt venku zlepšuje vzdělávací výsledky.
 • Pobyt venku podporuje zdravý životní styl, imunitu, fyzickou zdatnost, psychiku a dobrou náladu.
 • Pobyt venku ve skupině posiluje vztahy a důvěru mezi dětmi navzájem a stejně tak i mezi dětmi a průvodci.

PŘIHLÁŠKA DO KOMUNITNÍ ŠKOLY V BAŽANTNICI