Prostředky, které využíváme:

 • Efektivní a respektující komunikaci. 
 • Používáme pozitivní motivaci.
 • Učivo dělíme na tematické měsíční celky, na které navazuje týdenní a denní program naplňující očekávání dle RVP. Měsíc zakončujeme expedicí v projektovém týdnu (děti mají za úkol zpracovat měsíční projekt k danému tématu a podělit se o výsledky práce s ostatními, patří sem i návštěva zajímavé instituce, která pomůže upevnit nabyté vědomosti a zasadit je do celkového obrazu).
 • S dětmi také prožíváme koloběh roku pomocí měsíčních slavností v souladu s přírodními rytmy a českými tradicemi.
 • Pobyt venku využíváme k přednesení tématu, testování, vlastnímu zkoumání všemi smysly a objevování.
 • V zázemí u stolu s učebnicemi a pracovními sešity opakujeme, upevňujeme a zaznamenáváme nabyté vědomosti. Nebo využíváme prostoru a věnujeme se hudební, výtvarné či projektové výchově.
 • Využíváme poznatků o práci s chybou a vhodného myšlenkového nastavení. Chyba je nám cenným rádcem a příležitostí k růstu.
 • S každý dítětem zacházíme individuálně na základě výsledků pravidelných testů v Centru nadání, které nám pomohou vytvořit mapu k nejlepšímu způsobu jeho vzdělávání.
 • S matematikou se u nás děti setkají ve formě Hejného metody, která dokáže lépe pracovat s matematickými představami. V rámci některých hodin, ale počítáme a řešíme úkoly klasické matematiky, aby se děti setkaly s obojím a uměly si dobře naučené vědomosti přenést tam, kde je budou potřebovat.
 • Prvňáčky učíme číst genetickou metodou, což pomáhá dětem soustředit se nejdříve na čtení a teprve potom na psaní.
 • S vázaným písmem se u nás děti prvního ročníku setkávají o něco později (tedy v druhém pololetí)
 • S Angličtinou ve formě her a poslechů se u nás setkávají děti již od první třídy. 

PŘIHLÁŠKA DO KOMUNITNÍ ŠKOLY V BAŽANTNICI