Školní klub/družina:

V odpoledních hodinách bude probíhat školní klub a družina, kde mohou svůj volný čas po vyučování trávit jak děti z komunitní školy tak děti z venku. V případě zájmu můžeme děti vyzvednout ze škol a školek kam běžně chodí a doprovodit je do Bažantnice na program či do družiny. Program družiny bude tématicky navazovat na dopolední vyučovací blok. Budeme se věnovat četbě, tvoření, volné hře a společensky užitečným činnostem a projektům.

Provoz družiny je plánovaný na každý den od od otevření školy v čase 12:30 – 17:00 hodin.

Přihlášky mailem na info@vbazantnici.cz

PŘIHLÁŠKA DO KOMUNITNÍ ŠKOLY V BAŽANTNICI