Evaluace

Společná setkání (ranní a závěrečný kruh):

Setkání v kruhu každý den nám pomáhá naladit se na sebe, lépe se poznat a dává nám prostor pro debatu o různých tématech včetně vyhodnocení jak se nám daří a co by mělo být jinak. Díky tomu je podpořeno zachování svébytnosti a svobody každého žáčka i průvodce. Tato setkání využíváme

 • k naladění se na sebe: sdílíme prožitky, poznáváme se navzájem,
 • k práci na vztazích: dáváme příležitost říci si jak jsme se cítili, co bylo příjemné a co by pomohlo cítit se lépe
 • k společnému vytváření pravidel a nastavování hranic: Se svobodou přichází velká zodpovědnost a bez hranic nelze ve svobodném světě žít. Svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého. Vytváříme proto společně pravidla a nastavujeme hranice, které přispívají k pohodě a bezpečí při pobytu v komunitní škole. Víme, že pravidla a hranice mají své opodstatnění a díky tomu je všichni snáze respektujeme a dokážeme vyžadovat jejich respektování od všech členů společenství.
 • k vyhodnocení uplynulého dne (co se povedlo a co příště udělat jinak), na základě těchto zjištění můžeme růst a lépe se učit

Hodnocení dětí:

 • Děti si během roku tvoří portfolia/deníky ze svých prací a zážitků, která pak spolu s rodiči předkládají přezkušujícím učitelům na jejich kmenových školách.
 • Vedeme děti k sebevědomému vyhodnocování svých práci, díky čemuž si uvědomují své silné stránky a naučí se konstruktivně pracovat s chybou.
 • Zpětnou vazbu poskytujeme slovně v dostatečném rozsahu a podle pravdy.
 • Testujeme bez známek – test je pro nás jen kontrolou nabytých vědomostí a materiálem, se kterým se dá pracovat při procesu učení se z chyb.

Přístup k dětem:

 • Díky menší skupině dětí (max. 15 na jednoho až dva průvodce/učitele) se každému dítěti dostane tolik péče a pozornosti kolik je třeba. Zakládáme si na individuálním přístupu.
 • Chceme podpořit potenciál a silné stránky každého dítěte ve skupině, flexibilně a s ohledem na potřeby dítěte, hledáme způsoby jak toho dosáhnout. 
 • Díky heterogenní (smíšené) skupině si každé dítě najde své místo. Děti silnější v určité oblasti mohou spolupracovat s dětmi z vyššího ročníku. Děti slabší v určitě oblasti mohou naopak posílit své schopnosti na učivu přiměřeném jejich schopnostem.
 • Samostatnou práci zadáváme odstupňovaným způsobem. Děti si mohou vybrat z několika obtížností, to na co se zrovna cítí.
 • Pozitivní i negativní názor dítěte je pro nás prvořadý a nebereme ho na lehkou váhu. Dítě je našim komunikačním partnerem. 
 • Konflikty dětí nepodceňujeme. Pokud si ho děti nezvládnou vyřešit svépomocí, poskytneme dětem plnohodnotnou podporu.

PŘIHLÁŠKA DO KOMUNITNÍ ŠKOLY V BAŽANTNICI